+48 (22) 49-84-950

516 171 939

EVERYONE IS WELCOME!

SUKCES Szkolenia - Językowe Sp. z o. o. |  Privacy Policy

1. Wybierz odpowiednie słowo (zaznacz poprawne lub skreśl niepoprawne): 

I/My name’s Mei.

How old are you/your?

She/Her name’s Isabel.

He/His is Dave Black.

His/Her name's Tom.

We/Our are Italian.

Their/They are from Spain.

It's/Its a computer.

 

2. Uzupełnij zdania. Użyj poprawnych form czasownika „to be". 

I ................. from Poland.

She..............a new student.

We ................... ...musicians.

It ................... my bike.

My parents.................. Spanish.

He ........................ my friend.

 

3. Wstaw a" lub "an" przed słowami: 

........apple

........man

........passport

........person

........eye

........address book

 

4. Napisz słowo o przeciwnym znaczeniu: 

long- ...................

thick - .....................

new -.......................

big- ...........................

 

5. Przetłumacz na język angielski następujące wyrażenia: 

rower mojego przyjaciela ...............................................................

książka mojej mamy........................................................................

piłka Marty......................................................................................

pies Marka......................................................................................

 

6. Wstaw podane w nawiasach czasowniki w odpowiedniej formie: 

Jane ........................... (not/drink) coffee very often.

What..................you........................(do)? I'm a student.

Tom is a liar! He .....................................(not/tell) the truth.

Bees................................(make) honey.

My parents..............................(live) in Ząbki.

I..................... (play) the guitar, but I ........................... (not / play) very well.

 

7. Odpowiedz na pytania. 

How often do you ride a bike in summer?

.....................................................................................................................

How often do you skate in winter?

.....................................................................................................................

How often do you clean your room?

.....................................................................................................................

How often do you learn English?

.....................................................................................................................

 

8. Przetłumacz: 

Did you play tennis yesterday?

.....................................................................................................................

What were you reading this morning?

.....................................................................................................................

John broke his leg last week.

.....................................................................................................................

Czy lubisz oglądać TV?

.....................................................................................................................

Anna czytała książkę kiedy Max zadzwonił.

.....................................................................................................................

W zeszły piątek moja rodzina pojechała do lasu.

.....................................................................................................................

 

 

 

 

 

TEST KLASA IV - VI

SUKCES Szkolenia Językowe to najlepsza szkoła językowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych i wszyscy o tym wiedzą :)