+48 (22) 49-84-950

516 171 939

EVERYONE IS WELCOME!

SUKCES Szkolenia - Językowe Sp. z o. o. |  Privacy Policy

OFERTA DLA FIRM

Nasza firma zajmuje się organizowaniem i prowadzeniem profesjonalnych szkoleń językowych. Zatrudniamy wyłącznie wysoko wykwalifikowanych lektorów, współpracujących z firmami takimi jak Telewizja Polska S.A., Budimex, ICI Polska, Reemtsma Polska, Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Wittchen, Van Cargo S.A., STENA

 

Oferujemy indywidualne oraz grupowe kursy języka angielskiego, niemieckiego i rosyjskiego przeznaczone dla pracowników Państwa firmy. Gwarantujemy atrakcyjne ceny.

 

 

NASZA OFERTA OBEJMUJE: 

 

- przeprowadzenie indywidualnych konsultacji, testów kwalifikacyjnych oraz analizy potrzeb słuchaczy,

- opracowanie programów merytorycznych dla każdego słuchacza i grupy,

- przygotowanie materiałów pomocniczych, tzw. handouts,

- przeprowadzenie zajęć,

- nadzór merytoryczny i hospitacje zajęć, przeprowadzenie testów semestralnych,

- przedstawianie raportów (progress reports) o postępach słuchaczy i frekwencji uczestnictwa w zajęciach.

 

 

CELAMI NASZYCH KURSÓW SĄ: 

 

- nabycie oraz doskonalenie umiejętności komunikowania się w języku obcym zarówno w środowisku zawodowym, jak i prywatnym,

- opanowanie struktur gramatycznych,

- ćwiczenie kluczowych umiejętności językowych: mówienia, słuchania, czytania i pisania,

- rozwijanie umiejętności płynnego posługiwania się językiem angielskim, przełamanie barier językowych.

SUKCES Szkolenia Językowe to najlepsza szkoła językowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych i wszyscy o tym wiedzą :)