+48 (22) 49-84-950

516 171 939

EVERYONE IS WELCOME!

SUKCES Szkolenia - Językowe Sp. z o. o. |  Privacy Policy

SUKCES Szkolenia Językowe to najlepsza szkoła językowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych i wszyscy o tym wiedzą :)

Jest Nam niezmiernie miło poinformować, iż w gronie Naszej Kadry jest konsultant

Metody Tomatisa. Oto krótki opis :)

 

 

Katarzyna Kiedrowska - Konsultant Metody Tomatisa, certyfikowany terapeuta, psycholog, lektor języka angielskiego i niemieckiego (lista terapeutów i opis metody na stronie www.tomatis.com ). 

 

Metoda Tomatisa® to alternatywne podejście pedagogiczne, zapewniające naturalną i skuteczną stymulację mózgu. Stanowi uzupełnienie tradycyjnych metod terapeutycznych i leczniczych.

 

METODA TOMATISA okazuje się bardzo skuteczna  w terapii dzieci z problemami szkolnymi typu: zaburzenia uwagi, mowy, koncentracji, dysleksja. Zastosowanie tej metody przyniosło również zadowalające efekty w przypadku dzieci autystycznych  i z problemami koordynacji sensomotorycznej.

 

W przypadku osób dorosłych  trening uwagi słuchowej z powodzeniem stosowany jest w leczeniu depresji, wspomaga asymilację i integrację języków obcych oraz kształcenie i udoskonalanie umiejętności komunikacyjnych.

 

Korzyści odnotowane  przy  zastosowaniu metody Tomatisa dotyczą też „zysków psychologicznych” – wzrostu pewności siebie,  poziomu energii, motywacji, jasności umysłu i  lepszego samopoczucia.

 

Przeszło 60 lat temu profesor Alfred A. Tomatis, francuski otolaryngolog, neurolog i foniatra dokonał kilku zaskakujących obserwacji, które w następstwie doprowadziły do rozwoju tzw. metody Tomatisa. W literaturze przedmiotu  metoda ta znana jest również jako „trening uwagi słuchowej”, „stymulacja słuchowa” lub „trening audio-psycho-lingwistyczny”, a podstawowym jej celem jest wspomożenie funkcji słuchowej przez co następuje poprawa koncentracji, jakości uczenia się, wspomożenie zdolności językowych, komunikacyjnych,  zwiększenie kreatywności oraz poprawa jakości zachowań społecznych.

 

Badania przeprowadzone przez Tomatisa niezbicie dowodzą, że wpływa ona na sposób w jaki porozumiewamy się i funkcjonujemy w otoczeniu, nasze samopoczucie oraz stan psychiczny. Obecnie pojawia się coraz więcej opracowań naukowych potwierdzających efektywność „metody Tomatisa”.

Prowadzonych jest również wiele badań klinicznych dających świadectwo wiarygodności i efektywności opisywanej metody. Metoda Tomatisa® jest obecnie praktykowana na całym świecie przez ponad 2000 specjalistycznych centrów i gabinetów, które oferują seanse słuchowe dostosowane do indywidualnych potrzeb klientów. Terapie prowadzone są przez doświadczonych, dyplomowanych specjalistów z dziedziny psychologii, medycyny, edukacji, terapii zajęciowej i muzykologii. Metoda Tomatisa jest również obecna w poradniach psychologiczno - pedagogicznych, a także w wybranych szkołach.

 

Dodatkowe informacje, kontakt i zapisy na spotkania pod nr telefonu 601171615