+48 (22) 49-84-950

516 171 939

EVERYONE IS WELCOME!

SUKCES Szkolenia - Językowe Sp. z o. o. |  Privacy Policy

Kursy językowe dla dzieci i młodzieży

Uważamy, że naukę języka obcego warto rozpocząć jak najwcześniej. Dlatego też opracowaliśmy specjalny program nauczania dla dzieci i młodzieży dostosowany do ich wieku i możliwości.

Naszym głównym celem jest przeprowadzanie ciekawych zajęć, które nie kojarzą się dzieciom z “nudną szkołą”. Nasi lektorzy uatrakcyjniają zajęcia wykorzystując ciekawe i skuteczne gry i zabawy językowe, piosenki, słuchowiska, bajki. Często podczas zajęć korzystają z technik audiowizualnych.

 

 

OFERUJEMY:

 

 

- Ciekawe i różnorodne formy nauczania

 

Naszym głównym celem jest przeprowadzanie ciekawych zajęć, które nie kojarzą się dzieciom i młodzieży z “nudną szkołą”. Nasi lektorzy uatrakcyjniają zajęcia wykorzystując ciekawe i skuteczne gry i zabawy językowe, piosenki, słuchowiska, bajki, filmy. Często podczas zajęć korzystają z technik audiowizualnych.

 

- Lektorów, którzy oprócz kwalifikacji lingwistycznych, posiadają także przygotowanie i doświadczenie pedagogiczne

 

- Zajęcia indywidualne i grupowe

 

Oferujemy zajęcia indywidualne i kursy w grupach do 7 osób. Zajęcia dla dzieci odbywają się dwa razy w tygodniu po 45 minut, młodzież dwa razy w tygodniu po 60 minut.

 

Dogodne terminy zajęć

 

W głównej siedzibie firmy zajęcia dla najmłodszych odbywają się od 9 do 17. W szkołach, z którymi współpracujemy, staramy się aby nasze zajęcia odbywały się bezpośrednio przed zajęciami szkolnymi lub po nich.

 

Częstą informację zwrotną na temat postępów dziecka w nauce

 

Zarówno nauczyciele prowadzący zajęcia jak i metodyk szkolny są zawsze do dyspozycji rodziców skłonni udzielić wszelkich informacji dotyczących nauki dziecka.

 

Bezpłatne materiały dla rodziców najmłodszych dzieci

 

Rodzice mogą dzięki temu wspólnie z dzieckiem powtarzać i utrwalać realizowany materiał.

 

Certyfikat po ukończeniu każdego poziomu nauczania

 

 

Prowadzimy zajęcia w szkołach podstawowych w Ząbkach i Markach:

 

 

- Wynajmujemy sale lekcyjne w szkołach podstawowych dzięki czemu przyczyniamy się do zwiększenia budżetu szkół

- Zmniejszamy liczbę dzieci przebywających na przeciążonych świetlicach (dzięki naszym zajęciom dzieci produktywnie spędzają czas)

- Sponsorujemy nagrody w konkursach organizowanych przez szkoły, jak również sami organizujemy konkursy,które cieszą się coraz większym zainteresowaniem dzieci

- Przyczyniamy się do wzrostu edukacji językowej w szkołach

- Utrzymujemy stały kontaktu z rodzicami naszych uczniów, którzy dzięki wiedzy na temat przebiegu zajęć i zakresu realizowanego materiału, mają większy wpływ na kształcenie swoich dzieci

 

 

Od czwartej klasy szkoły podstawowej poziomujemy grupy, dlatego jeśli chcesz żeby Twoje dziecko rozpoczęło naukę w naszej szkole najpierw daj mu do wypełnienia TEST KL 4-6 lub TEST DLA KL 7-8 ORAZ MŁODZIEŻY, a potem prześlij wypełniony test na nasz adres e-mailowy: sukces@sukces-szkola.pl. W mailu koniecznie podaj dane dziecka, a więc imię, nazwisko, szkołę oraz klasę.

 

Test można wypełnić również w naszej siedzibie przy ul. Malczewskiego 6 w Ząbkach.

 

 

 

 

 

 

 

 

SUKCES Szkolenia Językowe to najlepsza szkoła językowa dla dzieci, młodzieży i dorosłych i wszyscy o tym wiedzą :)